onsdag 11. november 2009

Prosjekt lekerom

Forespørsel om Utsmykningsoppdrag ved Haugaland Mottakssenter

Det er satt av et eget rom for barn og unge i 4. etasje i Gamle Politikammeret i Grønnhauggaten. Rommet er ca 4m x 6m.

På den ene ende veggen skal det være et stort TV med spill på, på den motsatte veggen som er målt til 3,80m x 2,20m under taket vil de gjerne at elever ved Haugaland utsmykker denne veggen.

Det blir en barne- og ungdomsbase, så de vil gjerne ha inn litt farger.


oppgaven gitt av lærer:

Oppgaven for prosjektet:
Kompetansemål: Innrede, møblere og style rom for ulike miljøer.
*Mål er tatt av rommet hvor dere har tegnet plantegning med riktige mål. Dere skal tegne oppriss og perspektivtegning av rommet.
*Prosessen for dette prosjektet legger dere inn i bloggen deres. Som dere har gjort tidligere: ta bilder,skanne skisser, husk NCS koden og forklar.
*Husk forklar bilder og begrunn dine valg.
*Kommer det opp situasjoner der dere må diskutere for å komme frem til et resultat, få det med i loggen.
*Klassen jobber i team et godt samarbeid, samtidig individuell prosess "Blogging".

Dette blir vurdert: Samarbeid - arbeidsvilje - selvstendighet - ryddighet - prosess i blogg - FERDIG INNREDET.
Formell vurdering.
Det er satt av uke 44 - 45 - 46 mandag 9.11og noe på onsdag11.11 etter lunch. Lever teginger og blogg på fredag 13.11

Innlevering barn/ungdom frist 13.11. kl.14.15

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Decoupage

Decoupage
Biter av appelsinjuice kartong som først er skilt lag for lag fra kartongen, slik at ett tynt lag ytterst er igjen. bitene klippes til og , her settes sammen slik at det blir ett helt nytt bilde.