onsdag 11. november 2009

Mønster på vegg
Mønsteret på veggen ble utarbeidet som ett team arbeid.

Her ble brukt tegnebrett, blyant, og pc.

Bildene viser noe av prosessen, og ferdig resultat som ble brukt på veggen.

Bordet


Jeg tok på meg arbeidet med bordet som skulle pusses helt ned.
Dette var ett tungt og møysommelig arbeid i og med at bordet var godt brukt,og gammelt. Det måtte pusses ganske mye for å få bort flekker og andre arr.

Før bildet helt øverst på dette innlegget viser hvor mye av bordet som måtte pusses ned
.

Bordet skulle males i de 4 fargene vi hadde som utgangspunkt.
Dette for å harmonere med fargene vi brukte på resten av dekoreringen av rommet.

bordet skulle lakkes på selve bordplaten. Der tok jeg to strøk med vannbasert lakk.

Jeg var med å fikk rettet opp litt på bordbeina som var litt skjeve malt i overgangene.

NCS fargekoder: Grønn S0570 -G30Y
Gul S0570 - G90Y
Blå 1555 - B90R
Rød 1080 - Y90REn arbeids dag begynte med å vaske med salmiakk.

Jeg måtte få vekk år med slitasje og andre "ting" som var på alle sider av benkene.

Før jeg startet å male første strøk på en av benkene
Vi var å så på rommet for å få ideer og en oversikt ov hva som kunne gjøres.

Vi planla som gruppe underveis, og fikk frem mange forslag om fargesetting på de ulike tingene.

Prosjekt lekerom

Forespørsel om Utsmykningsoppdrag ved Haugaland Mottakssenter

Det er satt av et eget rom for barn og unge i 4. etasje i Gamle Politikammeret i Grønnhauggaten. Rommet er ca 4m x 6m.

På den ene ende veggen skal det være et stort TV med spill på, på den motsatte veggen som er målt til 3,80m x 2,20m under taket vil de gjerne at elever ved Haugaland utsmykker denne veggen.

Det blir en barne- og ungdomsbase, så de vil gjerne ha inn litt farger.


oppgaven gitt av lærer:

Oppgaven for prosjektet:
Kompetansemål: Innrede, møblere og style rom for ulike miljøer.
*Mål er tatt av rommet hvor dere har tegnet plantegning med riktige mål. Dere skal tegne oppriss og perspektivtegning av rommet.
*Prosessen for dette prosjektet legger dere inn i bloggen deres. Som dere har gjort tidligere: ta bilder,skanne skisser, husk NCS koden og forklar.
*Husk forklar bilder og begrunn dine valg.
*Kommer det opp situasjoner der dere må diskutere for å komme frem til et resultat, få det med i loggen.
*Klassen jobber i team et godt samarbeid, samtidig individuell prosess "Blogging".

Dette blir vurdert: Samarbeid - arbeidsvilje - selvstendighet - ryddighet - prosess i blogg - FERDIG INNREDET.
Formell vurdering.
Det er satt av uke 44 - 45 - 46 mandag 9.11og noe på onsdag11.11 etter lunch. Lever teginger og blogg på fredag 13.11

Innlevering barn/ungdom frist 13.11. kl.14.15

Decoupage

Decoupage
Biter av appelsinjuice kartong som først er skilt lag for lag fra kartongen, slik at ett tynt lag ytterst er igjen. bitene klippes til og , her settes sammen slik at det blir ett helt nytt bilde.