mandag 19. oktober 2009

DESIGNOPPGAVE – VG2 og VG3 INTERIØR/UTSTILLING – HØSTEN 2009
GJENBRUK OG REDESIGN

Tid: Uke 42 - 43

Teknikk: Decoupage-teknikk + en valgfri teknikk (fortrinnsvis
maling

Materialbruk: Restavfall av tekstil og papir

Arbeidsform: Teamarbeid: arbeide vil veksle mellom samarbeid to-og-to
og individuelt arbeid.

Oppdraget:
Dere skal gi nytt liv til 12 av skolens opprinnelige elevstoler - “Haugalandstolen”

disse skal stilles ut sammen med visuell informasjon 23. oktober på HSH i Haugesund.
Det er klare retningslinjer for hvordan dere skal jobbe med dette oppdraget.
• Hver av de 12 stolene skal representere en farge i Ittens tolvdelte fargesirkel.
• Det nye skal tilføres som dekor/flatemønster inspirert av den norske
møbeldesigneren Olav Eldøy.
• Kommunikasjon: Til hver stol skal det utformes en informasjonsplakat til de som
besøker utstillingen.

DESIGNOPPGAVE – VG2 og VG3 INTERIØR/UTSTILLING – HØSTEN 2009
Kompetansemål:
• Beskrive stiler og endringer i interiørfaget og utstillingsfaget som er kommet
som en følge av miljøhensyn og bærekraftig utvikling.
• Vise og forklare egen arbeidsprosess ved bruk av skisser, foto, digitale
verktøy, tekst og illustrasjoner

Teoretisk del (teller 25% av oppgaven)
I denne delen av oppgaven skal du vise din kunnskap om hvordan miljøhensyn og
bærekraftig utvikling har påvirket designere til å tenke anderledes. I tillegg må du vise
kunnskap om Olav Eldøys arbeid og produksjon som møbeldesigner. Hvor henter
han inspirasjon? Hva er hans utgangspunkt for møbeldesign? Dere skal hente
inspirasjon til dekoren på stolene fra hans design, derfor må det komme tydelig frem
hva/hvorfor/hvordan Eldøy kan sies å være inspirasjonen til dekoren!
Det er viktig at du gjør et grundig arbeid i denne første fasen. Gjør informasjonssøk
på nettet, i litteratur, tidsskrifter/magasiner og brosjyrer etc.
Lag en digital presentasjon i photostory eller blogg.


Praktisk del (teller 75% av oppgaven)
Med den teoretiske delen som bakteppe skal dekoren utformes og overføres den til
den gamle ”Haugalandstolen” i tråd med den fargen stolen skal ha. Teknikken som
skal bruke er decoupage + en valgfri teknikk. Det er ønskelig at det innledningsvis gis en kort orientering om teknikken og litt om teknikkens historie. (dette kan

f.eks. gjøres på én av plakatene)
Produkter og Utstilling - Framdriftsplan 12 stoler

Disse må være klar torsdag 22. oktober (mulighet for å jobbe etter skolen)

12 plakater
Digitale presentasjoner og/eller blogg - Arbeidet utføres kontinuerlig i uke 42-43

Vurderingsform: Formell vurdering.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Decoupage

Decoupage
Biter av appelsinjuice kartong som først er skilt lag for lag fra kartongen, slik at ett tynt lag ytterst er igjen. bitene klippes til og , her settes sammen slik at det blir ett helt nytt bilde.